مدیریت شهری

اینفوگرافیک احداث ۲۲۰۰۰ متر تونل شهری در یک دهه

اینفوگرافیکی را با عنوان احداث ۲۲۰۰۰ متر تونل شهری در یک دهه را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک تلاش برای دسترسی عادلانه معلولان به همه امکانات شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان تلاش برای دسترسی عادلانه معلولان به همه امکانات شهر را از نظر می گذرانید....

اینفوگرافیک صندلی های تئاتر بیشتر در شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان صندلی های تئاتر بیشتر در شهر را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک برای تفکیک زباله چه کرده ایم؟!

اینفوگرافیکی را با عنوان برای تفکیک زباله چه کرده ایم را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک جایگاه زنان در مدیریت شهر تهران

اینفوگرافیکی را با عنوان جایگاه زنان در مدیریت شهر تهران را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک توسعه مترو؛ خواسته مردم / چرا مترو بهتر است؟

اینفوگرافیکی را با عنوان توسعه مترو؛ خواسته مردم را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک یک دهه نوسازی

اینفوگرافیکی را با عنوان یک دهه نوسازی را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک هروی؛جدیدترین ایستگاه متروی شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان هروی؛جدیدترین ایستگاه متروی شهر را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک تلاش برای خداحافظی با بافت های فرسوده شهر

اینفوگرافیکی را با عنوان تلاش برای خداحافظی با بافت های فرسوده شهر را از نظر می گذرانید.

اینفوگرافیک رشد سالانه ایستگاه های آتش نشانی

اینفوگرافیکی را با عنوان رشد سالانه ایستگاه های آتش نشانی را از نظر می گذرانید.

صفحات