اینفوگرافیک عملکرد دولت

اینفوگرافیک مهمترین قرارداد نفتی پسابرجامی

اینفوگرافیک مهمترین قرارداد نفتی پسابرجامی

اینفوگرافیک ۳ میلیارد دلار اعتبار اسنادی در بهار ۱۳۹۶

اینفوگرافیک ۳ میلیارد دلار اعتبار اسنادی در بهار ۱۳۹۶

اینفوگرافیک تدبیر و امید ملی برای صرفه جویی در مصرف آب

اینفوگرافیک تدبیر و امید ملی برای صرفه جویی در مصرف آب

اینفوگرافیک تدبیر و امید دولت روحانی برای ثبت جهانی شهر یزد

اینفوگرافیک تدبیر و امید دولت روحانی برای ثبت جهانی شهر یزد

اینفوگرافیک برجام، درآمد ایران از هر گردشگر را معادل ۳۰ بشکه نفت کرد

اینفوگرافیک برجام، درآمد ایران از هر گردشگر را معادل ۳۰ بشکه نفت کرد

اینفوگرافیک سرمایه گذاری خارجی ۳ میلیارد دلاری برای پالایشگاه های سیراف در پسابرجام

اینفوگرافیک سرمایه گذاری خارجی ۳ میلیارد دلاری برای پالایشگاه های سیراف در پسابرجام

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

صفحات