اینفوگرافیک

اینفوگرافیک تدبیر و امید دولت روحانی برای ثبت جهانی شهر یزد

اینفوگرافیک تدبیر و امید دولت روحانی برای ثبت جهانی شهر یزد

اینفوگرافیک برجام، درآمد ایران از هر گردشگر را معادل ۳۰ بشکه نفت کرد

اینفوگرافیک برجام، درآمد ایران از هر گردشگر را معادل ۳۰ بشکه نفت کرد

اینفوگرافیک سرمایه گذاری خارجی ۳ میلیارد دلاری برای پالایشگاه های سیراف در پسابرجام

اینفوگرافیک سرمایه گذاری خارجی ۳ میلیارد دلاری برای پالایشگاه های سیراف در پسابرجام

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

اینفوگرافیک کاهش چشمگیر تورم محصولات زراعی و باغی در دولت روحانی

اینفوگرافیک کاهش چشمگیر تورم محصولات زراعی و باغی در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۴ برابر شدن تجارت الکترونیکی در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۴ برابر شدن تجارت الکترونیکی در دولت روحانی

اینفوگرافیک تورم تیر ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته

اینفوگرافیک تورم تیر ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته

صفحات