اینفوگرافی

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک بهره برداری از سی و چهارمین سد دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک اختصاص ۱/۵ میلیارد دلار برای اشتغال روستاییان در دولت تدبیر و امید

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک برق دار شدن تمام روستاهای بالای ۱۰ خانوار در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

اینفوگرافیک ۳۳ تفاهمنامه نفتی ارمغان برجام برای ایران

اینفوگرافیک کاهش چشمگیر تورم محصولات زراعی و باغی در دولت روحانی

اینفوگرافیک کاهش چشمگیر تورم محصولات زراعی و باغی در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۴ برابر شدن تجارت الکترونیکی در دولت روحانی

اینفوگرافیک ۴ برابر شدن تجارت الکترونیکی در دولت روحانی

اینفوگرافیک تورم تیر ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته

اینفوگرافیک تورم تیر ماه ۱۳۹۶ در مقایسه با مدت مشابه سال های گذشته

اینفوگرافیک افزایش۷ برابری صادرات نفت ایران به اروپا

اینفوگرافیک افزایش۷ برابری صادرات نفت ایران به اروپا

اینفوگرافیک کاهش تورم نهاده های ساختمانی در دولت روحانی

اینفوگرافیک کاهش تورم نهاده های ساختمانی در دولت روحانی

اینفوگرافیک افزایش واحدهای تولیدی صنعتی در مناطق آزاد تجاری

اینفوگرافیک افزایش واحدهای تولیدی صنعتی در مناطق آزاد تجاری

صفحات