شناسه : 182
سه شنبه 26 مرداد 1395 ساعت 17:18 2016-8-16 17:18:17
 آمریکا چگونه به بهانه لغو تحریم های همه جانبه، صنعت هسته لیبی را تعطیل کرد و این کشور را نابود ساخت؟
آمریکا چگونه به بهانه لغو تحریم های همه جانبه، صنعت هسته لیبی را تعطیل کرد و این کشور را نابود ساخت؟

اینفونگاره |  آمریکا چگونه به بهانه لغو تحریم های همه جانبه، صنعت هسته لیبی را تعطیل کرد و این کشور را نابود ساخت؟

 

منبع: خانه طراحان

اضافه کردن دیدگاه جدید