شناسه : 251
چهارشنبه 15 دى 1395 ساعت 11:56 2017-1-4 11:56:10
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات که در سخنرانی های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است، سلامت و رقابتی بودن فضای انتخابات است. در این اینفوگرافیک الزامات رقابت سالم در فضای انتخابات از منظر معظم له مرور شده است.
یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات که در سخنرانی های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است، سلامت و رقابتی بودن فضای انتخابات است. در این اینفوگرافیک الزامات رقابت سالم در فضای انتخابات از منظر معظم له مرور شده است.

اینفونگاره | یکی از تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره انتخابات که در سخنرانی های متعددی مورد اشاره قرار گرفته است، سلامت و رقابتی بودن فضای انتخابات است. در این اینفوگرافیک الزامات رقابت سالم در فضای انتخابات از منظر معظم له مرور شده است.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید