اینفوگرافیک نتایجی را از روی تحقیقی که درباره‌ی موضوع «چگونه بیزینس های کوچک از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟» نشان می‌دهد و این موضوع را روشن می‌سازند که بسیاری از بیزینس های کوچک این کار را اشتباه انجام می‌دهند.
اینفوگرافیک نتایجی را از روی تحقیقی که درباره‌ی موضوع «چگونه بیزینس های کوچک از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟» نشان می‌دهد و این موضوع را روشن می‌سازند که بسیاری از بیزینس های کوچک این کار را اشتباه انجام می‌دهند.
اینفونگاره | اینفوگرافیک نتایجی را از روی تحقیقی که درباره‌ی موضوع «چگونه بیزینس های کوچک از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟» نشان می‌دهد و این موضوع را روشن می‌سازند که بسیاری از بیزینس های کوچک این کار را اشتباه انجام می‌دهند.
در سایت بررسی‌های اینفوگرافیک Zoomerang، تحقیقی بر روی بیش از 1000 بیزینس کوچک انجام گرفته است. در کمال شگفتی، در حالی که 12 درصد بیزینس های کوچک بررسی شده؛ کارمندی را به صورت تمام وقت برای مدیریت رسانه‌ی اجتماعی و 8 درصد کارمندان را به صورت پاره وقت استخدام می‌کنند، حدود 74 درصد بیزینس های کوچک دیگر، هیچ کس را به هیچ صورتی برای بازاریابی در شبکه‌های اجتماعی استخدام نمی‌نمایند.
بعلاوه، بسیاری از بیزینس های کوچک، درباره‌ی اینکه بیشتر باید تمرکز و دقت خود را بر روی کدام سایت شبکه‌ی اجتماعی بگذارند و اینکه در این سایت‌ها دقیقاً چه عملی را انجام دهند بی خبر هستند. اما آمار نشان می‌دهند که، برای مثال چگونه سایتی مثل فیس بوک به عنوان یک ابزار برای ارتباطات اجتماعی در بیزینس می‌تواند قدرتمند ظاهر شود. در ضمن بهترین تاکتیک‌های فیس بوک برای رسیدن به مشتری‌ها را نیز نشان می‌دهد.
اینفوگرافیک زیر را بررسی کنید و ببینید که استراتژی رسانه‌ی اجتماعی بیزینس شما با بیشتر تاکتیک‌های موثر جور در می‌آید یا خیر!؟ آیا طبق اینفوگرافیک، بیزینس کوچک شما در حال انجام دادن عمل درست یا غلط در رسانه‌ی اجتماعی می‌باشد!؟
... برای مشاهده و دریافت اینفوگرافیک در سایز بزرگتر بر روی آن کلیک کنید ...

اضافه کردن دیدگاه جدید