شناسه : 268
جمعه 24 دى 1395 ساعت 12:57 2017-1-13 12:57:22
آلودگی نفتی به عنوان عاملی بسیار مخرب در نابودی تنوع زیستی به شمار می رود. در اینفوگرافیک زیر با تاثیرات زیانبار این نوع آلودگی بیشتر آشنا می شویم.
آلودگی نفتی به عنوان عاملی بسیار مخرب در نابودی تنوع زیستی به شمار می رود. در اینفوگرافیک زیر با تاثیرات زیانبار این نوع آلودگی بیشتر آشنا می شویم.

اینفونگاره | آلودگی نفتی به عنوان عاملی بسیار مخرب در نابودی تنوع زیستی به شمار می رود. در اینفوگرافیک زیر با تاثیرات زیانبار این نوع آلودگی بیشتر آشنا می شویم.

اضافه کردن دیدگاه جدید