شناسه : 318
سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 21:30 2017-3-7 21:30:37
حفاظت از اطلاعات شخصی و تامین امنیت در فضای مجازی، امروزه یکی از مهمترین مسائل پیش روی کاربران است. تنها در سال 2011 بیش از 8 میلیون آمریکایی قربانی سرقت اطلاعات و هویت مجازی شدند.
حفاظت از اطلاعات شخصی و تامین امنیت در فضای مجازی، امروزه یکی از مهمترین مسائل پیش روی کاربران است. تنها در سال 2011 بیش از 8 میلیون آمریکایی قربانی سرقت اطلاعات و هویت مجازی شدند.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید