شناسه : 319
سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 21:37 2017-3-7 21:37:34
فرض کنیم 22 میلیون خانوار ایرانی اقدام به تهیه سبزه سفره هفت سین نمایند. اگر هر خانوار فقط 200 گرم غله (گندم، عدس، ماش و...) استفاده كند، چهارمیلیون و چهارصد هزار كيلو گرم يا چهارهزار چهارصد هزار تن مي شود. معادل بار 440 كمپرسي 10 تنی می باشد!
فرض کنیم 22 میلیون خانوار ایرانی اقدام به تهیه سبزه سفره هفت سین نمایند. اگر هر خانوار فقط 200 گرم غله (گندم، عدس، ماش و...) استفاده كند، چهارمیلیون و چهارصد هزار كيلو گرم يا چهارهزار چهارصد هزار تن مي شود. معادل بار 440 كمپرسي 10 تنی می باشد!

اینفونگاره | فرض کنیم 22 میلیون خانوار ایرانی اقدام به تهیه سبزه سفره هفت سین نمایند. اگر هر خانوار فقط 200 گرم غله (گندم، عدس، ماش و...) استفاده كند، چهارمیلیون و چهارصد هزار كيلو گرم يا چهارهزار چهارصد هزار تن مي شود. معادل بار 440 كمپرسي 10 تنی می باشد! آیا موضوعی است که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت؟ در اینفوگرافیک ذیل شما می توانید مقایسه های بیشتر و دقیق تری را مشاهده کنید و وسعت این فاجعه را به شکل های مختلف و به خوبی نشان می دهند.

اضافه کردن دیدگاه جدید