یکی از مسایل تعیین کننده در زمینه کیفیت سایت شما، سرعت لود شدن صفحه اول و صفحات داخلی سایت تان است. مدت زمان بارگذاری، فاکتور مهم در میزان ترک صفحات وب سایت است.
یکی از مسایل تعیین کننده در زمینه کیفیت سایت شما، سرعت لود شدن صفحه اول و صفحات داخلی سایت تان است. مدت زمان بارگذاری، فاکتور مهم در میزان ترک صفحات وب سایت است.

اینفونگاره |  یکی از مسایل تعیین کننده در زمینه کیفیت سایت شما، سرعت لود شدن صفحه اول و صفحات داخلی سایت تان است. مدت زمان بارگذاری، فاکتور مهم در میزان ترک صفحات وب سایت است. به طور متوسط، کاربران برای صفحه ای که بارگذاری آن بیش از حد طول می کشد صبر نمی کنند و آن را رها می کنند. در واقع هر چه زمان پاسخ صفحه (Response Time) کندتر (زمان بارگذاری بیشتر) می شود منجر به افزایش ترک صفحه از طرف بازدیدکنندگان می شود. در اینفوگرافیک زیر با تاثیرات شاخص زمان بارگذاری (Loadin Time) در افزایش/کاهش تعداد مخاطبان و مشتریان بیشتر آشنا خواهید شد.

اضافه کردن دیدگاه جدید