شناسه : 331
شنبه 21 اسفند 1395 ساعت 00:20 2017-3-11 00:20:21
ایده ها مهم نیستند این اجرا است که اهمیت دارد. ولی حتی بهترین کارآفرینان جهان با داشتن یک ایده اساسا ناقص و معیوب شکست خواهند خورد.
ایده ها مهم نیستند این اجرا است که اهمیت دارد. ولی حتی بهترین کارآفرینان جهان با داشتن یک ایده اساسا ناقص و معیوب شکست خواهند خورد.

اضافه کردن دیدگاه جدید