اگر کمی درباره بازاریابی امروزی تحقیق کرده باشید، مطمئنا گوش شما با بازاریابی اینباند (Inbound Marketing) آشنا شده‌اید. بازاریابی اینباند یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۲۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت مطرح گردید.
اگر کمی درباره بازاریابی امروزی تحقیق کرده باشید، مطمئنا گوش شما با بازاریابی اینباند (Inbound Marketing) آشنا شده‌اید. بازاریابی اینباند یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۲۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت مطرح گردید.

اینفونگاره |  اگر کمی درباره بازاریابی امروزی تحقیق کرده باشید، مطمئنا گوش شما با بازاریابی اینباند (Inbound Marketing) آشنا شده‌اید. بازاریابی اینباند یکی از مباحث بازاریابی است که حدود ۲۰ سال قبل به عنوان شیوه ای برای حل مسائل و مشکلات مربوط به کارکنان سازمانها و ارائه خدمات با کیفیت مطرح گردید. باوجود گسترش مفهوم در ادبیات بازاریابی، عملاً استفاده کمی از آن شده است. مباحث بعدی که در زمینه بازاریابی اینباند انجام پذیرفت بیانگر این واقعیت هستند که این شاخه از بازاریابی نیازمند تحقیقات گسترده و وسیع‌تری است.

یکی از ابزارهای بازاریابانی که در این حوزه به فعالیت می‌پردازند، شبکه‌های اجتماعی هستند که کمک می‌کنند  راحت‌تر خود را به موقعیت فروش نشان دهند. در ادامه می‌توانید در اینفوگرافیک زیر مختصری از تفاوت میان بازاریابی سنتی و اینباند را مشاهده کرده و دریابید که چرا این شیوه بازاریابی موثرتر است.

اضافه کردن دیدگاه جدید