شناسه : 355
جمعه 27 اسفند 1395 ساعت 10:04 2017-3-17 10:04:51
اگرچه هنوز بعنوان یک اصل پذیرفته نشده اما بسیاری از رهبران کسب و کارهای موفق معتقدند که سفر نقش مهمی در تبدیل آنها به یک کارآفرین بهتر داشته است. در ادامه یک اینفوگرافیک از ۷ مزیتی سفر برای کارآفرینان را مشاهده می کنید.
اگرچه هنوز بعنوان یک اصل پذیرفته نشده اما بسیاری از رهبران کسب و کارهای موفق معتقدند که سفر نقش مهمی در تبدیل آنها به یک کارآفرین بهتر داشته است. در ادامه یک اینفوگرافیک از ۷ مزیتی سفر برای کارآفرینان را مشاهده می کنید.

اینفونگاره |  اگرچه هنوز بعنوان یک اصل پذیرفته نشده اما بسیاری از رهبران کسب و کارهای موفق معتقدند که سفر نقش مهمی در تبدیل آنها به یک کارآفرین بهتر داشته است. در ادامه یک اینفوگرافیک از ۷ مزیتی سفر برای کارآفرینان را مشاهده می کنید.

اضافه کردن دیدگاه جدید