شناسه : 369
سه شنبه 22 فروردين 1396 ساعت 09:51 2017-4-11 09:51:10
مشکلات قلبی در بسیاری از کشورها، قاتل شماره یک بسیاری از مردم است. اما با برخی پیشگیری ها و مصرف چهار وعده میوه و سبزیجات، می توان از احتمال بروز حملات و عوارض قلبی پیشگیری کرد.در اینفوگرافیک زیر به برخی از خوراکی هایی که باعث سلامت قلب می شود پرداخته است.
مشکلات قلبی در بسیاری از کشورها، قاتل شماره یک بسیاری از مردم است. اما با برخی پیشگیری ها و مصرف چهار وعده میوه و سبزیجات، می توان از احتمال بروز حملات و عوارض قلبی پیشگیری کرد.در اینفوگرافیک زیر به برخی از خوراکی هایی که باعث سلامت قلب می شود پرداخته است.
اینفونگاره |  مشکلات قلبی در بسیاری از کشورها، قاتل شماره یک بسیاری از مردم است. اما با برخی پیشگیری ها و مصرف چهار وعده میوه و سبزیجات، می توان از احتمال بروز حملات و عوارض قلبی پیشگیری کرد.در اینفوگرافیک زیر به برخی از خوراکی هایی که باعث سلامت قلب می شود پرداخته است.

اضافه کردن دیدگاه جدید