شناسه : 381
پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت 20:03 2017-5-4 20:03:55
 انتخابات به عنوان یک پدیده اجتماعی بزرگ و تاثیرگذار، بازیگران و ذی نفعان متعددی دارد. در همه انتخابات های برگزارشده، چندین وزارت خانه و نهاد با یکدیگر همکاری می نمایند تا انتخابات به نحوی شایسته و درست برای نگهداری و پاس داشت از رای مردم برگزار شود.
بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور

اینفوگرافیک بیتاک چیست؟ (ویژه مردم)

انتخابات به عنوان یک پدیده اجتماعی بزرگ و تاثیرگذار، بازیگران و ذی نفعان متعددی دارد. در همه انتخابات های برگزارشده، چندین وزارت خانه و نهاد با یکدیگر همکاری می نمایند تا انتخابات به نحوی شایسته و درست برای نگهداری و پاس داشت از رای مردم برگزار شود.

اینفونگاره |  انتخابات به عنوان یک پدیده اجتماعی بزرگ و تاثیرگذار، بازیگران و ذی نفعان متعددی دارد. در همه انتخابات های برگزارشده، چندین وزارت خانه و نهاد با یکدیگر همکاری می نمایند تا انتخابات به نحوی شایسته و درست برای نگهداری و پاس داشت از رای مردم برگزار شود.

در این راستا به منظور بهره گیری بیشتر از فرصتهای فضای مجازی به ویژه دسترسی مردم به اطلاعات صحیح و قابل اعتماد، افزایش مشارکت مردمی و مقابله با تخریب و شائبه افکنی علیه کاندیداها و همچنین ضابطه مند نمودن استفاده از فضای مجازی و با هدف پوشش دادن نیازمندیهای ذینفعان تبلیغات انتخاباتی فضای مجازی، سامانه بیتاک (بستر یکپارچه تبلیغات انتخابات کشور) -طرح مشترک وزارت کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران) به عنوان یک واسط بین مردم، نامزد های انتخابات، انتشار دهندگان محتوای تبلیغاتی و ستاد انتخابات کشور، راه اندازی و اجرا شده است. 
با مشاهده و مطالعه اینفوگرافیک زیر می توانید با بیتاک آشنا شوید.

 

اضافه کردن دیدگاه جدید