شناسه : 421
شنبه 23 ارديبهشت 1396 ساعت 21:09 2017-5-13 21:09:57
اینفوگرافیکی را با عنوان چه تعداد مجوز برای ساخت بلند مرتبه ها از سال ١٣٧٦ تا ١٣٩٤ در تهران صادر شده است را از نظر می گذرانید.
اینفوگرافیکی را با عنوان چه تعداد مجوز برای ساخت بلند مرتبه ها از سال ١٣٧٦ تا ١٣٩٤ در تهران صادر شده است را از نظر می گذرانید.

اضافه کردن دیدگاه جدید