شناسه : 468
شنبه 10 تير 1396 ساعت 10:04 2017-7-1 10:04:44
آمریکا نیز در طول تاریخ  با اهداف مختلف همچون براندازی دولت ها و یا ایجاد دستاویز برای آغاز جنگ،  به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دست زده است، لذا مدعیان حقوق بشر با ایجاد خسارت های گوناگون خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند.
آمریکا نیز در طول تاریخ با اهداف مختلف همچون براندازی دولت ها و یا ایجاد دستاویز برای آغاز جنگ، به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دست زده است، لذا مدعیان حقوق بشر با ایجاد خسارت های گوناگون خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند.

اینفونگاره |  ترور، ابزار کارآمد سیاست است؛ زیرا تمدن یهودیپروتستانی غرب که طبق اصل «هدف وسیله را توجیه میکند» عمل مینماید، فارغ از هرگونه محدودیتهای اخلاقی، آن را بهصورت گسترده و در شرایطی که از انتقام ترسی نداشته باشد، علیه دشمنان ضعیف‌تر به کار میگیرد.

 آمریکا نیز در طول تاریخ  با اهداف مختلف همچون براندازی دولت ها و یا ایجاد دستاویز برای آغاز جنگ،  به اقدامات تروریستی در کشورهای مختلف دست زده است، لذا مدعیان حقوق بشر با ایجاد خسارت های گوناگون خود از ناقضان اصلی حقوق بشر هستند. آنچه در اینفوگرافیک زیر مشاهده می‌کنید گذری بر برخی ترورهای آمریکایی می‌باشد که به همت مرکز تخصصی اینفونگاره تبیین و تولید شده است.

اضافه کردن دیدگاه جدید