شناسه : 478
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 01:30 2017-8-9 01:30:37
در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس در روز شنبه حاشیه عجبیبی رخ داد و تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی تامل برانگیز به سلفی گرفتن با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداختند. این اقدام با واکنش های منفی زیادی در فضای و رسانه ها رو به رو شد و به #سلفی-حقارت معروف گردید.
در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس در روز شنبه حاشیه عجبیبی رخ داد و تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی تامل برانگیز به سلفی گرفتن با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداختند. این اقدام با واکنش های منفی زیادی در فضای و رسانه ها رو به رو شد و به #سلفی-حقارت معروف گردید.

اینفونگاره |  در مراسم تحلیف دوازدهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران در صحن علنی مجلس در روز شنبه حاشیه عجبیبی رخ داد و تعدادی از نمایندگان مجلس در اقدامی تامل برانگیز به سلفی گرفتن با موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداختند. این اقدام با واکنش های منفی زیادی در فضای و رسانه ها رو به رو شد و به #سلفی-حقارت معروف گردید.

اضافه کردن دیدگاه جدید