عضویت بیش از  یک میلیون کاربر و انجام بیش از ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تراکنش توسط کاربران، گوشه‌ای از موفقیت‌های اپلیکیشن بله(گفتگو+پرداخت) در سال ۱۳۹۶ است.
عضویت بیش از یک میلیون کاربر و انجام بیش از ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تراکنش توسط کاربران، گوشه‌ای از موفقیت‌های اپلیکیشن بله(گفتگو+پرداخت) در سال ۱۳۹۶ است.

اینفونگاره | عضویت بیش از یک میلیون کاربر و انجام بیش از ۱،۶۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان تراکنش توسط کاربران، گوشه‌ای از موفقیت‌های اپلیکیشن بله(گفتگو+پرداخت) در سال ۱۳۹۶ است.

اضافه کردن دیدگاه جدید