شناسه : 606
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 10:07 2018-10-1 10:07:39
در اینفوگرافیک زیر جغرافیای سیاسی محل اصابت موشکهای سپاه در جواب حمله تروریستی به مردم اهواز از نظر میگذرانید.
در اینفوگرافیک زیر جغرافیای سیاسی محل اصابت موشکهای سپاه در جواب حمله تروریستی به مردم اهواز از نظر میگذرانید.

اینفونگاره |  در اینفوگرافیک زیر جغرافیای سیاسی محل اصابت موشکهای سپاه در جواب حمله تروریستی به مردم اهواز از نظر میگذرانید.

اضافه کردن دیدگاه جدید