شناسه : 92
سه شنبه 24 آذر 1394 ساعت 20:45 2015-12-15 20:45:22
رهبر شیعیان نیجریه می‌گوید: تنش و خشونت در جهان به اوج خود رسیده، اما منطق امام رضا(ع) منطق گفت‌و‌گو و عقلانیت است و در دوران ما ایران با تأسی به همین عقلانیت و فرهنگ رضوی به پیش می‌رود و موفق می‌شود.
رهبر شیعیان نیجریه می‌گوید: تنش و خشونت در جهان به اوج خود رسیده، اما منطق امام رضا(ع) منطق گفت‌و‌گو و عقلانیت است و در دوران ما ایران با تأسی به همین عقلانیت و فرهنگ رضوی به پیش می‌رود و موفق می‌شود.

اضافه کردن دیدگاه جدید