مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
15% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
27% (33 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
59% (73 رای)
کل آراء: 124