مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
15% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
27% (32 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
57% (67 رای)
کل آراء: 117