مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
17% (17 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
25% (25 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
58% (58 رای)
کل آراء: 100