مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
16% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
26% (29 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
58% (64 رای)
کل آراء: 111