مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
18% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
25% (26 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
57% (58 رای)
کل آراء: 102