مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
14% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
27% (36 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
59% (78 رای)
کل آراء: 132