مهم‌ترین علت آمار بالای مرگ و میر در تصادفات چیست؟

تب‌های اولیه

استاندارد نبودن جاده ها
14% (18 رای)
استاندارد نبودن خوردرو ها
28% (36 رای)
فرهنگ نامناسب رانندگی
58% (76 رای)
کل آراء: 130