بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
9% (11 رای)
اطلاع نگاره
13% (16 رای)
داده نگاره
21% (25 رای)
داده نما
45% (55 رای)
اینفونگاره
12% (14 رای)
کل آراء: 121