بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
8% (13 رای)
اطلاع نگاره
10% (17 رای)
داده نگاره
20% (33 رای)
داده نما
46% (77 رای)
اینفونگاره
17% (29 رای)
کل آراء: 169