بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
12% (10 رای)
اطلاع نگاره
15% (12 رای)
داده نگاره
22% (18 رای)
داده نما
38% (31 رای)
اینفونگاره
12% (10 رای)
کل آراء: 81