بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
7% (13 رای)
اطلاع نگاره
10% (18 رای)
داده نگاره
19% (35 رای)
داده نما
43% (78 رای)
اینفونگاره
21% (38 رای)
کل آراء: 182