بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
6% (14 رای)
اطلاع نگاره
9% (22 رای)
داده نگاره
16% (38 رای)
داده نما
36% (86 رای)
اینفونگاره
32% (76 رای)
کل آراء: 236