بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
9% (12 رای)
اطلاع نگاره
12% (16 رای)
داده نگاره
20% (27 رای)
داده نما
45% (60 رای)
اینفونگاره
13% (17 رای)
کل آراء: 132