بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
12% (11 رای)
اطلاع نگاره
16% (15 رای)
داده نگاره
22% (21 رای)
داده نما
39% (37 رای)
اینفونگاره
12% (11 رای)
کل آراء: 95