بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
9% (11 رای)
اطلاع نگاره
13% (16 رای)
داده نگاره
20% (24 رای)
داده نما
45% (54 رای)
اینفونگاره
12% (14 رای)
کل آراء: 119