بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
6% (18 رای)
اطلاع نگاره
8% (23 رای)
داده نگاره
15% (41 رای)
داده نما
33% (92 رای)
اینفونگاره
37% (104 رای)
کل آراء: 278