بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
11% (10 رای)
اطلاع نگاره
15% (13 رای)
داده نگاره
21% (19 رای)
داده نما
40% (36 رای)
اینفونگاره
12% (11 رای)
کل آراء: 89