بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
11% (11 رای)
اطلاع نگاره
15% (15 رای)
داده نگاره
22% (23 رای)
داده نما
40% (41 رای)
اینفونگاره
13% (13 رای)
کل آراء: 103