بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
8% (13 رای)
اطلاع نگاره
11% (17 رای)
داده نگاره
20% (31 رای)
داده نما
48% (74 رای)
اینفونگاره
13% (20 رای)
کل آراء: 155