بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
7% (22 رای)
اطلاع نگاره
8% (26 رای)
داده نگاره
14% (42 رای)
داده نما
32% (99 رای)
اینفونگاره
39% (119 رای)
کل آراء: 308