بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
6% (14 رای)
اطلاع نگاره
10% (21 رای)
داده نگاره
17% (37 رای)
داده نما
38% (83 رای)
اینفونگاره
29% (63 رای)
کل آراء: 218