بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
0% (0 رای)
اطلاع نگاره
0% (0 رای)
داده نگاره
33% (2 رای)
داده نما
67% (4 رای)
اینفونگاره
0% (0 رای)
کل آراء: 6