بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
9% (11 رای)
اطلاع نگاره
13% (16 رای)
داده نگاره
20% (26 رای)
داده نما
46% (59 رای)
اینفونگاره
13% (16 رای)
کل آراء: 128