بهترین معادل کلمه "اینفوگرافیک" چیست؟

تب‌های اولیه

گرافیک اطلاع رسان
7% (19 رای)
اطلاع نگاره
8% (24 رای)
داده نگاره
14% (42 رای)
داده نما
33% (95 رای)
اینفونگاره
38% (111 رای)
کل آراء: 291